Hoppa till innehåll

Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å

FOA-Å – JHL-samorganisation på Åland

Kontaktuppgifter till JHL-kansli

Öppettider
Måndag–fredag klockan 9.00–16.00
Vi rekommenderar att boka in möten i förväg.

Kontaktuppgifter JHL-kansli:
Verksamhetsledare Evelyn Joelsson-Påvals

Adress
Norragatan 26/1
22100 Mariehamn

Telefon
(018) 16976

E-post
info@foa.ax

Verksamhetsledare
Evelyn Joelsson-Påvals


FOA-Å:s ledning

FOA-Å:s styrelse väljs för två år och den leds av ordförande.
FOA-Å har en heltidsanställd verksamhetsledare Evelyn Joelsson-Påvals.

Styrelse

(ordförande)
Tel:
e-post:

Gun Nordqvist-Alm (viceordförande)
Tel: 04573429466
e-post: gun.nordqvist-alm@gymnasium.ax

Susanna Lindén (ordinarie)
Tel: 0505362889
e-post: susannakronlund@gmail.com

Jim Tommiska (ordinarie)
Tel: 0405369421
e-post: jim.tommiska@energi.ax

Monica Öhman-Darnemo (ordinarie)
Tel: 04573613916
e-post: monkka1967@gmail.com

Anica Culibrk (ordinarie)
Tel: 04573425878
e-post: anica.culibrk@ahs.ax

Ann-Sofie Nordman (ordinarie)
Tel: 04575958261
e-post: ann-sofie.nordman@gymnasium.ax

Niklas Gyllenskepp (ordinarie)
Tel:  040 25 29 732
e-post: niklas.gyllenskepp@mariehamn.ax

Bo Blomqvist (ordinarie)
Tel: 04570529722
e-post: bosse68b@gmail.com

.

.

Camilla Grönlund (suppleant)
Tel:
e-post: lazydaze@aland.net

Roger Johansson (suppleant)
Tel: 0405016208
e-post: roger.johansson@aland.net

Mikael Koskinen (suppleant)
Tel: 04575392214
e-post: mikael.koskinen@mariehamn.ax

Malin Grönholm (suppleant)
Tel: 04573451844
e-post: malin.gronholm@hotmail.com

Kim Fagerström (suppleant)
Tel: 04573425693
e-post: kim.fagerstrom.jhl218@gmail.com

Leif Björklund (suppleant)
Tel: 0503130889
e-post:leif_bjorklund@hotmail.se

Eva Joelsson (suppleant)
Tel: 04575301307
e-post: evacjoelsson@gmail.com

Thomas Fredriksen (suppleant)
Tel: 04575299085
e-post: seglinge@gmail.com


FOA-Å

Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland FOA-Å är en av JHL:s 18 samorganisationer. FOA-Å är en förhandlingsorganisation för både kommunalt och landskapsanställda på Åland. FOA-Å företräder drygt 800 JHL-medlemmar inom den offentliga sektorn på Åland. Samorganisationen har tre medlemsföreningar.

FOA-Å förhandlar och ingår avtal

Den åländska självstyrelselagen innebär att Åland har sina egna centrala och lokala avtal.

De centrala avtalen bygger på tjänste-och arbetskollektivavtal som har förhandlats fram på riksnivå.  Avikelser görs för att avtalen ska lämpa sig för de åländska förhållanden men även andra egna bestämmelser finns.

Det finns 16 åländska kommuner och sex kommunalförbund, där FOA-Å förhandlar lokalt.

Centrala kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal förhandlas och ingås med Kommunala avtalsdelegationen KAD.
För de landskapsanställda förhandlas och ingås tjänstekollektivavtal om allmänna bestämmlser samt om anställnings villkoren för Ålands hälso- och sjukvårs anställda (ÅHS) med Ålands landskapsregring och ett separat kollektivavtal för arbetsavtalsanställda vid landskapets trafikavdelning JHL 408.

JHL-föreningar på Åland