Anställda vid Ålands trafikavdelning JHL 408

Välkommen till fackföreningen JHL r.f. avd. 408

Vår uppgift är att fungera som intressebevakare för landskapsanställda inom trafikavdelningen på Åland. Genom att ansluta dig som medlem hos oss försäkrar du dig om att du får rättvis lön för ditt arbete och goda anställningsvillkor.

Våra förtroendemän finns till för att stöda och hjälpa om man som medlem känner att man på något vis blivit felaktigt behandlad i något anseende på arbetsplatsen. Förtroendemännen svarar även gärna på frågor och funderingar som kan uppstå för den anställda om sitt arbetsförhållande eller om facket i allmänhet.

Har du övriga frågor eller kanske du har en idé om hur vi kan förbättra vår verksamhet? Tveka inte, hör av dig till någon av våra förtroendemän eller någon i styrelsen!

Styrelse

Ordförande:
Thomas Fredriksen
Tel. 04575295085
e-post: seglinge@gmail.com

Sekreterare och medlemsansvarig:
Stefan Josefsson
Tel. 04575295048
e-post: stefan.josefsson@regeringen.ax

Kassör:
Henrik Strömberg
Tel. 04575295024
e-post: e-stromberg@hotmail.com

Övriga styrelsemedlemmar:
Tryggve Danielsson-Gyllendahl
Tel. 0407041927

Henrik Strömberg
Tel. 04575295024
e-post: e-stromberg@hotmail.com

Kenneth Johansson
Tel. 0407078222
e-post: kentzo734@gmail.com

Victor Wester
Tel. 04575295059
e-post: victor.wester@gmail.com


Förtroendemän

Huvudförtroendeman:
Bo Blomqvist
Tel. 36248, mob. 04570529722
e-post bosse68b@gmail.com

Förtroendemän:
Karl-Johan Danielsson
Tel. 04575267351
e-post: vardokalle@hotmail.com

Eddie Eckerman
Tel. 04573420545
e-post: evileddie85@gmail.com

Tommy Fagerholm
Tel. 04575267035
e-post: fakke67@hotmail.com


Föreningens kansli
Norragatan 26/1
AX-22100 Mariehamn, Åland
Öppen måndag-fredag kl. 9.00-16.00