Hoppa till innehåll


Anställda vid Ålands trafikavdelning JHL 408

Välkommen till fackföreningen JHL r.f. avd. 408

Föreningen JHL 408 har upphört och nuvarande medlemmar överförs under hösten 2023 till JHL 218.
Nya medlemmar hänvisas till JHL 218.

Före detta styrelse JHL 408

Ordförande:
Henrik Hagström
Tel. 04573427640
e-post: henrik.jhlaland@gmail.com

Sekreterare och medlemsansvarig:
Stefan Josefsson
Tel. 04575295048
e-post: stefan.josefsson@regeringen.ax

Kassör:
Henrik Strömberg

Övriga styrelsemedlemmar:
Tryggve Danielsson

Henrik Strömberg

Kenneth Johansson

Bo Blomqvist
Tel. 04570529722
e-post: bosse68b@gmail.com


Förtroendemän

Huvudförtroendeman:
Bo Blomqvist
Tel. 36248, mob. 04570529722
e-post bosse68b@gmail.com

vice HFM Eddie Eckerman

Förtroendemän:
Stig Törnroos

Eddie Eckerman

Tommy Fagerholm


Föreningens kansli
Norragatan 26/1
AX-22100 Mariehamn, Åland
Öppen måndag-fredag kl. 9.00-16.00