Hoppa till innehåll

Ålands kommunalanställda JHL 214

Välkommen till Ålands kommunalanställda JHL r.f. avd. 214

Ålands kommunalanställda JHL rf. avd. 214 är en förening som inte gör någon åtskillnad mellan nationalitet, etnisk tillhörighet, religion, läggning, samhällsställning eller politisk åsikt. Alla kommunalanställda kan vara med oavsett vad man jobbar som!

Vi är över 620 medlemmar och vi finns i alla åländska kommuner. Ålands kommunalanställda JHL rf. avd. 214 är en fackförening för kommunalanställda och kommunalägda bolag. Föreningen sköter medlemmarnas intressebevakning med huvudförbundet JHL gentemot arbetsgivarparten och myndigheter. Om du får problem på din arbetsplats har du alltid möjlighet som medlem att få hjälp av våra förtroendemän. Utnyttja gärna den möjligheten! Vi ställer alltid upp för våra medlemmar.

Vi har också massor av skoj och aktiviteter i vår förening med sociala och kulturella evenemang, kurser, idrottsevenemang m. m. Allt detta kan du ta del av som medlem. Information om aktuella evenemang och händelser finns på våra sociala kanaler t.ex. sidan JHL Åland på Facebook och JHL Åland på Instagram.

För att utveckla vår förening vill vi ha dina idéer och förslag till förändringar och förbättringar. Du kan alltid kontakta din förtroendeman eller någon i styrelsen om du har någon idé eller åsikt om föreningens verksamhet eller någon facklig fråga du vill framföra. Vi ser gärna att du deltar på medlemsmöten och andra evenemang där du också har möjlighet att påverka och komma med förslag direkt!

Styrelse

Ordförande: (samt tf studiesekreterare):
Jim Tommiska
mobil: 040 53 69 421
e-post: jim.tommiska@energi.ax

Vice ordförande:
Niklas Gyllenskepp
mobil: 040 25 29 732
e-post: niklas.gyllenskepp@mariehamn.ax

Kassör och medlemsansvarig:
Mia Schütten
mobil: 04573434262
e-post: mia@schuetten.ax

Sekreterare:
Susanna Lindén
mobil: 050 53 62 889
e-post: susannakronlund@gmail.com

Övriga styrelsemedlemmar:
Mikael Koskinen,
mobil: 0457 53 92 214
e-post: mikael.koskinen@mariehamn.ax

Monica Öhman-Darnemo,
mobil: 0457 36 13 916
e-post: monkka1967@gmail.com

Eva Joelsson,
mobil: 0457 53 01 307
e-post: evacjoelsson@gmail.com

Fredric Boman,
mobil: 040 74 05 090
e-post: fredric.boman@gmail.com

Camilla Eriksson,
tel.: 17659, mobil: 0457 53 92 152
e-post: camilla.eriksson@mariehamn.ax

Roger Johansson,
mobil: 0405016208
e-post: roger.johansson@aland.net


Jim Tommiska
Ordförande
Mia Schütten
Kassör och medlemsansvarig
Susanna Lindén
Sekreterare

Förtroendemän

Huvudförtroendeman Mariehamns Stad
Ordinarie: –

Vice: Camilla Eriksson, tel. 0457 53 92 152
e-post: camilla.eriksson@mariehamn.ax

Huvudförtroendeman landsbygden och skärgården
Ordinarie: Eva Joelsson, mobil: 0457 53 01 307
e-post: evacjoelsson@gmail.com

Vice: Madelene Ahlgren-Fagerström, mobil: 0405771914
e-post: maddekokar@gmail.com

Eva Joelsson
Huvudförtroendeman Landsbygden och skärgården

Huvudförtroendemän Kommunalförbunden

Kommunernas socialtjänst
Ordinarie: Monica Öhman-Darnemo, mobil: 0457 36 13 916
e-post: monkka1967@gmail.com

Vice: Jonathan Gåvefelt, mobil: 04573439291
e-post: jonathan.gfeldt@hotmail.com

Oasen boende- och vårdcenter
Ordinarie: Susanna Lindén, mobil: 050 53 62 889
e-post: susannakronlund@gmail.com

Vice: Markuz Sandsnäcka, mobil: 04573449079
e-post: sandsnacka@hotmail.com

Monica Öhman-Darnemo
Huvudförtroendeman Kommunernas socialtjänst
Susanna Lindén
Huvudförtroendeman
Oasen boende- och vårdcenter

Förtroendemän Mariehamns Stad

Räddningsverket, övriga Stadsmiljösektorn
Ordinarie: Vakant
(Medlemmar hänvisas till huvudförtroendeman)
e-post:

Vice: Vakant

Äldreomsorgen (hela personalgrupperna)
Ordinarie: Sebastian Hedberg, mobil: 040 55 65 735
e-post: basse_hedberg@yahoo.se

Vice: Mari Mattsson, mobil: 04573798806
e-post: marimattsson@hotmail.com

Skolor, Daghem
Ordinarie: Bernt Sundin, mobil: 040 73 72 222
e-post: bernt.ved@gmail.com

Vice: Camilla Eriksson, tel.: 17659, mobil: 0457 53 92 152
e-post: camilla.eriksson@mariehamn.ax

Södra Ålands Grundskolor
Ordinarie: Agneta Häger, mobil: 0457 38 23 231
e-post: agneta.lindholm@aland.net

Vice: Vakant

Timanställda, Stadsmiljösektorn
Ordinarie: Fredric Boman, mobil: 040 74 05 090
e-post: fredric.boman@gmail.com

Vice: Vakant

Stadshuset, Biblioteket, Fritidssektorn
Ordinarie: Niklas Gyllenskepp, mobil: 040 25 29 732
e-post: niklas.gyllenskepp@mariehamn.ax

Vice: Vakant