Hoppa till innehåll

Ålands kommunalanställda JHL 214

Välkommen till Ålands kommunalanställda JHL r.f. avd. 214

Ålands kommunalanställda JHL rf. avd. 214 är en förening som inte gör någon åtskillnad mellan nationalitet, etnisk tillhörighet, religion, läggning, samhällsställning eller politisk åsikt. Alla kommunalanställda kan vara med oavsett vad man jobbar som!

Vi är över 620 medlemmar och vi finns i alla åländska kommuner. Ålands kommunalanställda JHL rf. avd. 214 är en fackförening för kommunalanställda och kommunalägda bolag. Föreningen sköter medlemmarnas intressebevakning med huvudförbundet JHL gentemot arbetsgivarparten och myndigheter. Om du får problem på din arbetsplats har du alltid möjlighet som medlem att få hjälp av våra förtroendemän. Utnyttja gärna den möjligheten! Vi ställer alltid upp för våra medlemmar.

Vi har också massor av skoj och aktiviteter i vår förening med sociala och kulturella evenemang, kurser, idrottsevenemang m. m. Allt detta kan du ta del av som medlem. Information om aktuella evenemang och händelser finns på våra sociala kanaler t.ex. sidan JHL Åland på Facebook och JHL Åland på Instagram.

För att utveckla vår förening vill vi ha dina idéer och förslag till förändringar och förbättringar. Du kan alltid kontakta din förtroendeman eller någon i styrelsen om du har någon idé eller åsikt om föreningens verksamhet eller någon facklig fråga du vill framföra. Vi ser gärna att du deltar på medlemsmöten och andra evenemang där du också har möjlighet att påverka och komma med förslag direkt!

Styrelse år 2024-2025

Ordförande:
Anna Tysk
mobil: 0457 34 26 558
e-post: anty–@hotmail.com

Vice ordförande:
Niklas Gyllenskepp
mobil: 040 25 29 732
e-post: niklas.gyllenskepp@mariehamn.ax

Kassör:
Eva Joelsson
mobil: 0457 53 01 307
e-post: evacjoelsson@gmail.com

Sekreterare:
Fia Hellsten
mobil: 040 35 19 666
e-post: fiahellsten87@gmail.com

Medlemsansvarig:
Evelyn Joelsson-Påvals
mobil: 018-16976
e-post: info@foa.ax
och
Sarah Lindblad
mobil: 040 72 61 010
e-post: krakan_82@hotmail.com


Övriga styrelsemedlemmar:
Mari Mattsson
Monica Öhman-Darnemo
Fredric Boman
Diana Berglund
Susanna Lindén
Roger Johansson


Ordförande Anna Tysk

Sekreterare Fia Hellsten
Vice ordförande

Huvudförtroendemän

Huvudförtroendeman Mariehamns Stad
Ordinarie: Niklas Gyllenskepp
mobil: 040 25 29 732
e-post: niklas.gyllenskepp@mariehamn.ax

Vice: Mari Mattsson
mobil: 0457 37 98 806
e-post: marimattsson@hotmail.com

Niklas Gyllenskepp
Huvudförtroendeman Mariehamn

Huvudförtroendeman landsbygden och skärgården
Ordinarie: Eva Joelsson, mobil: 0457 53 01 307
e-post: evacjoelsson@gmail.com

Vice: vakant


Eva Joelsson
Huvudförtroendeman Landsbygden och skärgården


Huvudförtroendemän Kommunalförbunden

Kommunernas socialtjänst
Ordinarie: Monica Öhman-Darnemo,
mobil: 0457 36 13 916
e-post: monkka1967@gmail.com

Vice: Kristine Dzene,
mobil: 040 81 10 832
e-post: kristinedzene6@gmail.com

Monica Öhman-Darnemo
Huvudförtroendeman Kommunernas socialtjänst

Oasen boende- och vårdcenter
Ordinarie: Susanna Lindén,
mobil: 050 53 62 889
e-post: susannakronlund@gmail.com

Vice: Markuz Sandsnäcka,
mobil: 04573449079
e-post: sandsnacka@hotmail.com

Susanna Lindén
Huvudförtroendeman
Oasen boende- och vårdcenter


Förtroendemän Mariehamns Stad

Stadsmiljösektorn inkl. räddningsverket
Fredric Boman,
mobil: 040 74 05 090
e-post: fredric.boman@gmail.com

Äldreomsorgen
Mari Mattsson,
mobil: 0457 37 98 806
e-post: marimattsson@hotmail.com

Utbildning och fritid
Angelica Karlsson
mobil: 0457 34 51 120
e-post: angelica.karlsson_87@hotmail.com