Ålands kommunalanställda JHL 214

Välkommen till Ålands kommunalanställda JHL r.f. avd. 214

Ålands kommunalanställda JHL rf. avd. 214 är en förening som inte gör någon åtskillnad mellan nationalitet, etnisk tillhörighet, religion, läggning, samhällsställning eller politisk åsikt. Alla kommunalanställda kan vara med oavsett vad man jobbar som!

Vi är över 620 medlemmar och vi finns i alla åländska kommuner. Ålands kommunalanställda JHL rf. avd. 214 är en fackförening för kommunalanställda och kommunalägda bolag. Föreningen sköter medlemmarnas intressebevakning med huvudförbundet JHL gentemot arbetsgivarparten och myndigheter. Om du får problem på din arbetsplats har du alltid möjlighet som medlem att få hjälp av våra förtroendemän. Utnyttja gärna den möjligheten! Vi ställer alltid upp för våra medlemmar.

Vi har också massor av skoj och aktiviteter i vår förening med fester, kulturdagar, kurser, idrottsevenemang m. m. Allt detta kan du ta del av som medlem. Information om aktuella evenemang och händelser finns på vår hemsida (där du är just nu, kolla kalendern på första sidan) och på Facebooksidan JHL Åland (som lanseras inom kort). Vi sänder även ut information till arbetsplatserna, kolla in anslagstavlan om det finns något aktuellt från oss. Årligen kommer även medlemshäftet hem i brevlådan. Som medlem i vår förening får du även en folder med kontaktuppgifter till alla våra funktionärer och kontaktpersoner.

För att utveckla vår förening vill vi ha dina idéer och förslag till förändringar och förbättringar. Du kan alltid kontakta din förtroendeman eller någon i styrelsen om du har någon idé eller åsikt om föreningens verksamhet eller någon facklig fråga du vill framföra. Vi ser gärna att du deltar på medlemsmöten och andra evenemang där du också har möjlighet att påverka och komma med förslag direkt!

Styrelse

Föreningens kansli
Norragatan 26/1
AX-22100 Mariehamn, Åland
Öppen måndag-fredag kl. 9.00-16.00

Ordförande:
Jim Tommiska
mobil: 040 53 69 421
e-post: jim.tommiska@energi.ax

Studiesekreterare:
Maria Nummelin
mobil: 0457 34 21 678
e-post: nummelin1963@gmail.com

Kassör och medlemsansvarig:
Benita Sundblom
mobil: 040 05 37 102
e-post: benita.sundblom@pp.inet.fi

Sekreterare:
Malin Grönholm
mobil: 0457 34 51 844
e-post: malin.gronholm@hotmail.com

Webbredaktion:
Roger Johansson (Webbredaktör)
e-post: roger.johansson@aland.net

Sebastian Hedberg (Facebook)

Jim Tommiska (Medlems- och nyhetsbrev)
e-post: jim.tommiska@energi.ax


Jim Tommiska
Ordförande
Benita
Benita Sundblom
Medlemsansvarig och kassör
Malin
Malin Grönholm
Sekreterare

Förtroendemän

Huvudförtroendeman Mariehamns Stad
Ordinarie: Camilla Eriksson, tel. 0457 53 92 152
e-post: camilla.eriksson@mariehamn.ax
(tillfälligt byte pga. Mikaels frånvaro)

Vice: Mikael Koskinen, mobil: 0457 53 92 214
e-post: mikael.koskinen@mariehamn.ax

Huvudförtroendeman landsbygden och skärgården
Ordinarie: Eva Joelsson, mobil: 0457 53 01 307
e-post: evacjoelsson@gmail.com
(tillfälligt byte till 31.12.2021)

Vice: Malin Grönholm, mobil: 0457 34 51 844
e-post: malin.gronholm@hotmail.com

Mikael Koskinen
Huvudförtroendeman Mariehamns Stad
Malin Grönholm
Huvudförtroendeman Landsbygden och skärgården

Förtroendemän Mariehamns Stad

Räddningsverket, Övriga infrastruktursektorn
Ordinarie: Mikael Koskinen, mobil: 0457 53 92 214
e-post: mikael.koskinen@mariehamn.ax

Timanställda, infrastruktursektorn
Ordinarie: Fredric Boman, mobil: 040 74 05 090
e-post: fredric.boman@gmail.com

Stadshuset, Biblioteket, Fritidssektorn
Ordinarie: Niklas Gyllenskepp, mobil: 040 25 29 732
e-post: niklas.gyllenskepp@mariehamn.ax

Vice: Maria Nummelin, mobil: 04573421678

Äldreomsorgen (hela personalgrupperna)
Ordinarie: Sebastian Hedberg, mobil: 040 55 65 735
e-post: basse_hedberg@yahoo.se

Vice: vakant

Skolor, Daghem
Ordinarie: Bernt Sundin, mobil: 040 73 72 222
e-post: bernt.ved@gmail.com

Vice: Camilla Eriksson, tel.: 17659, mobil: 0457 53 92 152

Förtroendemän Kommunalförbunden

Oasen boende- och vårdcenter
Ordinarie: Susanna Kronlund, mobil: 050 53 62 889
e-post: susannakronlund@gmail.com

Vice: Paulina Lindblad, mobil: 040 75 60 022

Kommunernas socialtjänst
Ordinarie: Monica Öhman-Darnemo, mobil: 0457 36 13 916
e-post: monkka1967@gmail.com

Vice: Mia Korpi, mobil: 0405374110

Södra Ålands Grundskolor
Ordinarie: Agneta Lindholm, mobil: 0457 38 23 231
e-post: agneta.lindholm@aland.net

Vice: vakant

Monica Öhman-Darnemo
Förtroendeman Kommunernas socialtjänst
Susanna Kronlund
Förtroendeman
Oasen boende- och vårdcenter