Kollektivavtal

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal
AKTA (214)

Åländska avvikelser och övriga ändringar i TS 2018
TS (214)

Åländska avvikelser och övriga ändringar i TIM-AKA 2018-19
TIM-AKA (214)

Landskapets tjänstevillkor
LR (218)

Personalens anställningsvillkor
ÅHS (218)

Kollektivavtal 4.2.2019 mellan Ålands landskapsregering och Anställda vid Ålands trafikavdelning JHL 408 r.f.
JHL-avtalet (408)

Länkarna oven länkar till gällande avtal och uppdateras löpande.