Ålands landskapsanställda JHL 218

Välkommen till fackföreningen JHL r.f. avd. 218

Vår uppgift är att fungera som intressebevakare för landskapsanställda inom den offentliga sektorn på Åland. Genom att ansluta dig som medlem hos oss försäkrar du dig om att du får rättvis lön för ditt arbete och goda anställningsvillkor.

Våra förtroendemän finns till för att stöda och hjälpa om man som medlem känner att man på något vis blivit felaktigt behandlad i något anseende på arbetsplatsen. Förtroendemännen svarar även gärna på frågor och funderingar som kan uppstå för den anställda om sitt arbetsförhållande eller om facket i allmänhet.

Har du övriga frågor eller kanske du har en idé om hur vi kan förbättra vår verksamhet? Tveka inte, hör av dig till någon av våra förtroendemän eller någon i styrelsen!

Styrelse

Ordförande:
Anica Culibrk
Tel. 04573425878
e-post: anica.74@hotmail.com

Sekreterare:
Laurentiu Simiunesco
Tel. 04573427249
e-post: radusim79@yahoo.com

Kassör
Mirnesa Kandzic
tel. 0408700742
e-post mirnesakandzic@outlook.com

Medlemsansvarig:
Anica Culibrk
Tel. 04573425878
e-post: anica.74@hotmail.com

Övriga styrelsemedlemmar:
Leif Björklund
Tel. 0503130889
e-post: leif.bjorklund@gymnasium.ax

Jimmy Lundgren
Tel. 0457548 3701
e-post: jimmy.lundgren@aland.net


Dan Bolos
Tel. 04570785614
e-post: dan.bolos@regeringen.ax

Ordförande
Anica Culibrk
Leif Björklund

Förtroendemän

Huvudförtroendeman:
Anna Perokorpi, tel. 018 536550
e-post: anna.perokorpi@gymnasium.ax

Förtroendemän:
Kim Fagerström
tel. 04573425693
e-post: kimfagerstrom.jhl218@gmail.com

Diana Husell
Tel. 04573421255
e-post: diana.husell@ahs.ax


Föreningens kansli
Norragatan 26/1
AX-22100 Mariehamn, Åland
Öppen måndag-fredag kl. 9.00-16.00